Innan vi droppar av #29 – Ström i chili con carne burken

195